tamara_borisova: (мерный лоскут)
[personal profile] tamara_borisova
Зацепилась — как всегда, языком: за слово niepewność (неуверенность, нетвёрдость во мнении — со-мнение/с-минание).

В украинском тоже есть этот корень: -певн-: у-певненість [упэ́внэнисть], непевність [нэпэ́внисть], певно [пэ́вно] (амбивалентное: от значения очевидно, наверное, вероятно до певен, певна, певні — уверен, уверена, уверены).

Подумалось — а ведь наверное (наверняка!) значение его связано с полнотой признака — и потому должно быть однокоренным со словами полный и повний [по́вный], тем более что чередование о/е явно указывает на чередование дифтонгов.

Ну что — в русских-то этимологических словарях не проверишь... ну разве что намёки на дифтонги:Но у нас же ещё есть украинский этимологический словарь!

...Нет, и там доказать ничего нельзя — как всегда, навздогад буряків, щоб дали капусти*:

Вот чую — а доказать не могу... но вся грибница говорит — мицелий один, нити близкие, соседние...

Потому что ну что такое уповать/виконувати [выко́нуваты] (вы- или ис-полнять)?
Украинцы говорят о тех, кто в нетвёрдом уме: неспо́вна розуму (а мы говорим сленгово: он какой-то не весь).

Мяться (нерешительно), со-мн-еваться — но твёрдая па-мять...

Таким образом, окончательное смятие (и затвердевшее, ставшее оттиском) — это полнота воплощения, положившая конец всем сомнениям и неуверенностям, единственно возможная форма существования.

...Не стану вас огорчать, рассказывая о родстве корней верить-врать.

Ну ладно, поогорчайтесь немного:

* Навздо́гад буряки́в, щоб далы́ капусты — буквально вдогонку/наугад/спохватишись про свёклу, чтобы дали капусты.

Музыкальный киоскNIEPEWNOŚĆ

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu
W myśli twojego odnowić obrazu?
Jednakże nieraz czuję mimo chęci,
Że on jest zawsze blisko mej pamięci.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale,
Abym przed tobą szedł wylewać żale;
Idąc bez celu, nie pilnując drogi,
Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi;
I wchodząc sobie zadaję pytanie;
Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie?

Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił,
Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił;
Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem,
Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Kiedy położysz rękę na me dłonie,
Luba mię jakaś spokojność owionie,
Zda się, że lekkim snem zakończę życie;
Lecz mnie przebudza żywsze serca bicie,
Które mi głośno zadaje pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czyli też kochanie?

Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał,
Wieszczy duch mymi ustami nie władał;
Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem,
Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem;
I zapisałem na końcu pytanie:
Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie?

(Адам Мицкевич)

Всевидящее Око

© Тамара Борисова
Если вы видите эту запись не на страницах моего журнала http://tamara-borisova.livejournal.com и без указания моего авторства — значит, текст уворован ботами-плагиаторами.

Profile

tamara_borisova: (Default)
tamara_borisova

January 2016

S M T W T F S
     12
3456 789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 25 September 2017 16:46
Powered by Dreamwidth Studios